Home ข่าวท้องถิ่น ธนาคารดังประกาศด่วน ปิดปรับปรุง ใครใช้อยู่รีบเช็กเลย

ธนาคารดังประกาศด่วน ปิดปรับปรุง ใครใช้อยู่รีบเช็กเลย

53

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน) ได้แจ้งว่าจะทำการปรับปรุงระบบชั่วคราว โมบาย/อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง และ เครื่องรับจ่ายเงิน / รับฝากเงินอัตโนมัติ ในวันที่ 12 ก.ค. 67 เวลา 00.01 น. – 06.30 น. โดยบริการที่จะได้รับผลกระทบ และไม่สามารถใช้งานได้ มีดังนี้ ธุรกรรมโอนเงินต่างธนาคาร ที่ทำรายการผ่าน

เครื่องรับจ่ายเงิน / รับฝากเงินอัตโนมัติ (ATM/RATM)

โมบายแบงก์กิ้ง (KMA krungsri app)

อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (Krungsri Online)

Kept by krungsri โมบายแอปพลิเคชัน

อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งสำหรับลูกค้าธุรกิจ (Krungsri Biz Online)

โมบายแบงก์กิ้งสำหรับลูกค้าธุรกิจ (Krungsri Biz Online Application)

ธุรกรรมโอนเงินต่างประเทศ ที่ทำรายการผ่าน

โมบายแบงก์กิ้ง (KMA krungsri app)

อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (Krungsri Online)

นอกจากเตรียมปรับปรุงระบบแล้ว ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ยังระบุเพิ่มเติมว่า เพื่อความปลอดภัยและประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้นของ KMA krungsri app สำหรับเวอร์ชันต่ำกว่า 3.23.01 จะเริ่มไม่สามารถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป ดังนั้นเพื่อการใช้งานอย่างต่อเนื่อง อย่าลืมอัปเดต KMA krungsri app ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด