Home ข่าวท้องถิ่น เรื่องที่หลายคนไม่รู้ ปัสสาวะบ่อยหลังดื่มน้ำ แสดงว่า ไต ดีหรือไม่ดี

เรื่องที่หลายคนไม่รู้ ปัสสาวะบ่อยหลังดื่มน้ำ แสดงว่า ไต ดีหรือไม่ดี

86

เชื่อได้ว่าหลายคนคงสงสัยกันว่า การดื่มน้ำในชีวิตประจำวัน แต่หลายคนรู้สึกวิตกกังวลเมื่อปัสสาวะหลายครั้งหลังดื่มน้ำ อยากเข้าห้องน้ำอยู่ตลอดเวลา เพราะคิดว่าอาจเป็นสัญญาณของไตอ่อนแอหรือเปล่า แล้วถ้าความถี่ในการเข้าห้องน้ำน้อยแสดงว่าไตแข็งแรงใช่หรือไม่

แน่นอนว่าพฤติกรรมการดื่มน้ำและการปัสสาวะมีความเกี่ยวเนื่องกัน ในกรณีส่วนใหญ่การกระตุ้นให้ปัสสาวะหลังดื่มน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางสรีรวิทยาปกติ และในความเป็นจริงการปัสสาวะบ่อยๆ ไม่ได้เป็นเพียงอาการของการบาดเจ็บที่ไตเฉียบพลันเท่านั้น แต่ภาวะก้อนเนื้อในไตอาจเป็นสัญญาณของปัญหาการทำงานของไตด้วย

โดยปกติปริมาณปัสสาวะที่ปล่อยออกมาในแต่ละวันของผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี จะอยู่ระหว่าง 1,000 มล. ถึง 2,000 มล. โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1,500 มล. และหากคำนวณเป็นจำนวนครั้ง บุคคลหนึ่งจะปัสสาวะ 6-10 ครั้งต่อวัน และ 0-2 ครั้งในเวลากลางคืน หากความสามารถในการปัสสาวะของบุคคลนั้นตรงตามเกณฑ์เหล่านี้ แสดงว่าไตของพวกเขาทำงานได้ตามปกติ

หากพบว่าตนเองมักตื่นขึ้นมาตอนกลางคืน เพราะต้องการเข้าห้องน้ำไปปัสสาวะ และอาการนี้คงอยู่เป็นเวลาหลายวันโดยไม่ดีขึ้น อีกทั้งยังส่งผลต่อกิจกรรมประจำวันของด้วย นี่อาจเป็นสัญญาณของความเสียหายของไต ความสามารถในการดูดซับปัสสาวะที่ลดลง อาจทำให้เกิดการผลิตปัสสาวะมากเกินไป ซึ่งจะเพิ่มความถี่ในการขับถ่าย

นอกจากนี้ หากความถี่ของการปัสสาวะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และปริมาณปัสสาวะที่ผลิตได้น้อยกว่า 500 มล. ภายใน 24 ชั่วโมง นี่อาจเป็นสัญญาณว่าไตได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง และอาจถึงขั้นเข้าสู่ภาวะไตวายได้ ในกรณีนี้ควรไปพบแพทย์ทันทีเพื่อตรวจและรักษา