Home ข่าวท้องถิ่น เปิด 10 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มาสงกรานต์ประเทศไทยมากที่สุด

เปิด 10 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มาสงกรานต์ประเทศไทยมากที่สุด

19

หลังจากช่วงเทศกาลสงกรานต์ น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา ได้สรุปภาพรวมการท่องเที่ยวของชาวไทยและชาวต่างชาติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 21 วันที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 1-21 เมษายน 2567 สามารถสร้างรายได้รวม 140,335 ล้านบาท สูงกว่าการประเมินก่อนหน้านี้ ที่คาดการณ์ไว้ที่ 132,000 ล้านบาท

แบ่งออกเป็น ค่าที่พัก 42,069 ล้านบาท ค่าอาหาร เครื่องดื่ม 33,069 ล้านบาท ค่าซื้อสินค้า ของที่ระลึก 26,839 ล้านบาท ค่าเดินทาง 15,505 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายบันเทิง 14,758 ล้านบาท ค่าบริการท่องเที่ยว 5,865 ล้านบาท และอื่นๆ 2,230 ล้านบาท

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 21 เมษายน 2567 มีชาวต่างชาติเที่ยวไทย 1,926,443 คน คิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้น 37.54% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากรัฐบาลได้มีมาตรการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง หรือ Ease of traveling ได้แก่ การยกเว้นวีซ่า และการยกเลิกบัตร ตม.6 ตลอดจนการจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่ โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นมาจากตลาดระยะใกล้และตลาดระยะไกล และสร้างรายได้ 90,208 ล้านบาท

ทั้งนี้ ได้มีการเปิดสถิติ 10 อับดับแรกนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ที่เข้ามาเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 67 พบว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับช่วงสงกรานต์ปี 66 ได้แก่

1. จีน 395,830 คน เพิ่มขึ้น 89.16%

2. มาเลเซีย 298,263 คน เพิ่มขึ้น 41.62%

3. อินเดีย 114,330 คน เพิ่มขึ้น 27.53%

4. รัสเซีย 104,538 คน เพิ่มขึ้น 19.61%

5. เกาหลีใต้ 84,539 คน เพิ่มขึ้น 36.02%

6. ลาว 66,396 คน เพิ่มขึ้น 43.59%

7. สหราชอาณาจักร 60,495 คนเพิ่มขึ้น 11.31%

8. ไต้หวัน 60,153 คน เพิ่มขึ้น 58.74%

9. สหรัฐอเมริกา 56,068 คน เพิ่มขึ้น 10.43%

10. อินโดนีเซีย 55,969 คน เพิ่มขึ้น 64.52%

ขณะที่คนไทยเดินทางท่องเที่ยว 13,897,988 คน-ครั้ง สร้างรายได้ 50,127 ล้านบาท และถ้าเจาะดูข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 12-16 เมษายน 2567 มีชาวต่างชาติเที่ยวไทย 461,509 คน สร้างรายได้ 21,546 ล้านบาท คนไทยเที่ยวไทย 4,337,848 คน-ครั้ง สร้างรายได้ 16,488 ล้านบาท รวมรายได้ 38,034 ล้านบาท